Ş-Yılmaz

Referanslarımız

Tamamlanmış Projeler

Devam Eden Projeler

Videoyu oynat
AkPlazaOverlay
Videoyu oynat

Kataloğumuz

Vizyonumuz, Misyonumuz, Temel Değerlerimiz

Misyonumuz olarak gerçekleştirdiğimiz projelerde geleceği inşaa etmenin, doğaya ve insana verilen degerle mümkün olabileceği düşüncesi ile ilerliyoruz ve çalışan odaklılık ilkesi ile hareket ediyoruz.

Vizyonumuz ise ülkemizi geleceğe taşıyan projelerin altında imzamızı hiç vorulmadan atmak ve ülke ekonomisine değer kazandıracak projeleri hayata geçiren bir firma olmak.

Zaman en büyük değerdir insanlık için ve insan yaşamı boyunca zamanı kaybetmemek adına savaşlar verir. Hayatı kazanmak, insanı kazanmak ve iş gücüne değer katmak ancak insana ve doğaya verilen değer ile mümkün olur. Ş-Yilmaz İnşaat Ailesi olarak tüm projelerimizde bu bilinçle hareket ediyor ve geleceğe daha emin adımlarla ilerleyip, büyüyoruz…

İş Sağlığı Güvenliği Politikası

Şirketimiz faaliyette bulunduğu bütün platformlarda yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerine uymayı, sürekli gelişimi, çalışanların ve çalışan temsilcilerinin katılımı ile güvenli çalışma ortamları yaratmayi İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde; 1. Faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı, 2. Çalışanların, 3. şahıs firma ve ilgili tarafların iş Sağlığı ve Güvenligi uygulamalarını etkin bir şekilde yerine getirmeleri için eğitim faaliyetleri düzenlemeyi 3. İş güvenliği ile ilgili ülkemizdeki yasal mevzuata ve şartlarına uymayı 4. Gerçekleşen kaza ve olayların tekrarlanmasını önlemek adına sürekli iyileştirme yapmayı, 5. Sürekli gelişim için sürdürülebilir hedefler planlayarak bu hedeflere ulaşmayı, taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikası

Şirketimiz, faaliyetlerinde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliligin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde; 1. Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almayı, 2. Çalışanlarımızı, 3. şahis firma ve ilgili tarafları, çevrenin korunması konusunda bilgilendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi 3. Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayi ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı, 4. Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı, 5. Çevresel kirliliği önlemek amacıyla yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansini sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ediyoruz.

Çevre Politikası

Şirketimiz, faaliyetlerinde çevrenin korunmasını, sürekli iyileştirmeyi, doğal kaynakların etkin kullanılmasını, yasalara tam uyum ve kirliligin önlenmesini, faaliyetleri sırasında oluşan atıkların öncelikli olarak kaynağında azaltılmasını ve ayrıştırılmasını, geri dönüşüme kazandırılmasını, en uygun yöntemlerle bertaraf edilmesini çevre politikasının temeli kabul eder.

Bu politika çerçevesinde; 1. Çevre ve insan sağlığına gelebilecek tehlikeleri daima önceden belirleyip gerekli önlemleri almayı, 2. Çalışanlarımızı, 3. şahis firma ve ilgili tarafları, çevrenin korunması konusunda bilgilendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemeyi 3. Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmayi ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı, 4. Doğal kaynakları ve enerji kaynaklarını ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmayı, 5. Çevresel kirliliği önlemek amacıyla yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansini sürekli iyileştirmeyi, taahhüt ediyoruz.